Överlämning, samsyn och transparens: kollegial utveckling av studenters akademiska litteraciteter

Johan Landgren

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

34 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I denna artikel undersöks två aspekter av kollegial utveckling. För det första i vilken utsträckning en seminarieserie i fyra delar har gett förutsättningar för kollegial utveckling gällande studenters akademiska litteraciteter inom ämnesområdet Mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. För det andra i vilken utsträckning den använda undervisningsmodellen är överförbar till andra kontexter. Seminarieserien genomfördes februari – augusti 2022 och leddes av två pedagogiska utvecklare. Artikelns material utgörs av insamlade reflektionstexter, arbetsmaterial och enkätsvar, vilket analyseras med utgångspunkt i Stefani och Baumes modell ”Ten levels of evaluation” (2016). Resultatet ger belägg för att undervisningsmodellen fungerat väl och att den har potential att fungera också i andra sammanhang. Detta visas dels genom det arbete som gjorts under seminarieserien, vilket bland annat lett till tre intressanta och praktiskt genomförbara utvecklingsinsatser, dels genom den utvärdering deltagarna gjort, där de uttrycker att seminarieserien gett dem såväl ökad samsyn kring lämpliga arbetssätt som praktiska verktyg för fortsatt kollegialt arbete.
OriginalspråkSvenska
Sidor8-26
Antal sidor19
Volym2023
Nummer1
SpecialistpublikationHögskolepedagogisk debatt
FörlagKristianstad University Press
StatusPublicerad - 2023-apr.-17

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • högskolepedagogik
  • pedagogisk utveckling
  • kollegialt lärande
  • akademisk litteracitet

Citera det här