A case of consistent spatial differences in content of diarrhetic shellfish toxins (DST) among three bivalve species: Mytilus edulis, Ostrea edulis and Cerastoderma edule

Susanne Svensson, Carl André, Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Jonas Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A case of consistent spatial differences in content of diarrhetic shellfish toxins (DST) among three bivalve species: Mytilus edulis, Ostrea edulis and Cerastoderma edule”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap