A case study of municipal solid waste in Nepal compared to the situation in the European Union and Sweden

Gustav Larsson, Jakob Sahlén, Lennart Mårtensson, Sanjay Nath Khanal

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A case study of municipal solid waste in Nepal compared to the situation in the European Union and Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap