A classical test theory evaluation of the sleep condition indicator accounting for the ordinal nature of item response data

Amanda Hellström, Peter Hagell, Anders Broström, Martin Ulander, Annemarie I Luik, Colin A Espie, Kristofer Årestedt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
15 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A classical test theory evaluation of the sleep condition indicator accounting for the ordinal nature of item response data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap