A climate club as a complementary design to the UN Paris agreement

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    1 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”A climate club as a complementary design to the UN Paris agreement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap