A comparative study on the influence of manganese on the bactericidal response of marine invertebrates

Carolina Oweson, Bodil Hernroth

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  26 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”A comparative study on the influence of manganese on the bactericidal response of marine invertebrates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Medicin och livsvetenskap

  Mark- och miljövetenskap

  Kemiska föreningar