A comparison of adsorption of organic micropollutants onto activated carbon following chemically enhanced primary treatment with microsieving, direct membrane filtration and tertiary treatment of municipal wastewater

Simon Gidstedt, Alexander Betsholtz, Per Falås, Michael Cimbritz, Åsa Davidsson, Federico Micolucci, Ola Svahn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

25 Citeringar (Scopus)
68 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A comparison of adsorption of organic micropollutants onto activated carbon following chemically enhanced primary treatment with microsieving, direct membrane filtration and tertiary treatment of municipal wastewater”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar