A description of upper secondary school students' critical viewpoints concerning the interaction between teachers and students. Bidrag presenterat vid Nordiska Föreningen för Pedagogisk Forskning 15-18 mars

Göran Brante

    Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument (paper)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”A description of upper secondary school students' critical viewpoints concerning the interaction between teachers and students. Bidrag presenterat vid Nordiska Föreningen för Pedagogisk Forskning 15-18 mars”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap