A haplotype in the inducible T-cell tyrosine kinase is a risk factor for seasonal allergic rhinitis

M Benson, R Mobini, F Barrenäs, Christer Halldén, A T Naluai, T Säll, L O Cardell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A haplotype in the inducible T-cell tyrosine kinase is a risk factor for seasonal allergic rhinitis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap