A high-pressure homogenization emulsification model: improved emulsifier transport and hydrodynamic coupling

Andreas Håkansson, Fredrik Innings, Christian Trägårdh, Björn Bergenståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A high-pressure homogenization emulsification model: improved emulsifier transport and hydrodynamic coupling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap