A laboratory study of fluid flow and microhabitat selection by larvae of Simulium vittatum (Diptera: Simuliidae)

Jean O. Lacoursière

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A laboratory study of fluid flow and microhabitat selection by larvae of Simulium vittatum (Diptera: Simuliidae)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap