A Lightweight Secure Adaptive Approach for Internet-of-Medical-Things Healthcare Applications in Edge-Cloud-Based Networks

Abdullah Lakhan, Ali Hassan Sodhro, Arnab Majumdar, Pattaraporn Khuwuthyakorn, Orawit Thinnukool

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A Lightweight Secure Adaptive Approach for Internet-of-Medical-Things Healthcare Applications in Edge-Cloud-Based Networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar