A literature review of consumer recycling behavior: motivational and behavioral aspects

Karin Modig Johansson, Ola Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A literature review of consumer recycling behavior: motivational and behavioral aspects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap