A method of predicting the in vitro fibril formation propensity of Aβ40 mutants based on their inclusion body levels in E. coli

Kalyani Sanagavarapu, Elisabeth Nüske, Irem Nasir, Georg Meisl, Jasper N Immink, Pietro Sormanni, Michele Vendruscolo, Tuomas P J Knowles, Anders Malmendal, Celia Cabaleiro-Lago, Sara Linse

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A method of predicting the in vitro fibril formation propensity of Aβ40 mutants based on their inclusion body levels in E. coli”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap