A novel method for analysing key corticosteroids in polar bear (Ursus maritimus) hair using liquid chromatography tandem mass spectrometry

Johan J. Weisser, Martin Hansen, Erland Björklund, Christian Sonne, Rune Dietz, Bjarne Styrishave

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A novel method for analysing key corticosteroids in polar bear (Ursus maritimus) hair using liquid chromatography tandem mass spectrometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap