A Proper and a Big Boy: Bodily Metamorphoses in The Adventures of Pinocchio and The Wonderful Adventures of Nils

    Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentationPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”A Proper and a Big Boy: Bodily Metamorphoses in The Adventures of Pinocchio and The Wonderful Adventures of Nils”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Konst och humaniora