A qualitative study exploring adolescents’ experiences with a school-based mental health program

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A qualitative study exploring adolescents’ experiences with a school-based mental health program”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap