A roller coaster of emotions and sense: coping with the perceived psychosocial consequences of a false-positive screening mammography

Anetta Bolejko, Sophia Zackrisson, Peter Hagell, Christine Wann-Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A roller coaster of emotions and sense: coping with the perceived psychosocial consequences of a false-positive screening mammography”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap