A semiotic analysis of the disciplinary affordances of the Hertzsprung-Russell diagram in astronomy

John Airey, Urban Eriksson

Forskningsoutput: KonferensbidragMuntlig presentation

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A semiotic analysis of the disciplinary affordances of the Hertzsprung-Russell diagram in astronomy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap