A study of a pathway to reduce pressure ulcers for patients with a hip fracture

Ami Hommel, Karin B. Bjorkelund, Karl-Göran Thorngren, Kerstin Ulander

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    9 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”A study of a pathway to reduce pressure ulcers for patients with a hip fracture”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap