A survey on the architecture, application, and security of software defined networking: Challenges and open issues

Kashif Nisar, Emilia Rosa Jimson, Mohd Hanafi Ahmad Hijazi, Ian Welch, Rosilah Hassan, Azana Hafizah Mohd Aman, Ali Hassan Sodhro, Sandeep Pirbhulal, Sohrab Khan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel, reviewPeer review

66 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A survey on the architecture, application, and security of software defined networking: Challenges and open issues”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap