A systematic study of gene mutations in urothelial carcinoma: inactivating mutations in TSC2 and PIK3R1

Gottfrid Sjödahl, Martin Lauss, Sigurdur Gudjonsson, Fredrik Liedberg, Christer Halldén, Gunilla Chebil, Wiking Månsson, Mattias Höglund, David Lindgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Our data demonstrate a significant association between FGFR3 and PIK3CA mutations in UC. Moreover, the identification of mutations in PIK3R1 further emphasizes the importance of the PI3-kinase pathway in UC. The presence of TSC2 mutations, in addition to TSC1 mutations, underlines the involvement of mTOR signaling in UC.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)e18583
TidskriftPLoS ONE
Volym6
Utgåva4
DOI
StatusPublicerad - 2011
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A systematic study of gene mutations in urothelial carcinoma: inactivating mutations in TSC2 and PIK3R1”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här