A systemic perspective on children’s well-being in military families in different countries

Kairi Kasearu, Ann-Margreth E. Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

20 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A systemic perspective on children’s well-being in military families in different countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap