Abstract: Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans tidigare årskurser

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

  5 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Avhandlingen fokuserar på vilka begrepp som elever utvecklar inom miljöområdet under grundskolans tidigare år och hur deras begreppsutveckling sker. Undersökningen baseras på videoupptagningar under elevernas NO-lektioner samt enkäter och intervjuer insamlade i årskurs 3, 4 och 5. Analysinstrumentet i studien härstammar från vetenskapsområdet Earth System Science, ESS. Christel har kategoriserat varje ord, samband och sammanhang i förhållande till hur utsagorna förhåller sig till de olika naturliga sfärerna, samt om eleverna tar hänsyn till människans roll i naturen, dvs. antroposfärens/teknosfärens påverkan på naturliga samband och sammanhang. En fråga som Vad händer med innehållet i toalettstolen när du spolar? gör eleverna uppmärksamma på såväl rena som orena kretslopp. Resultaten visar att eleverna regelbundet mer eller mindre ställs inför konfliktsituationer som berör dagens miljöfrågor och framtidens frågor om en hållbar utveckling

  OriginalspråkSvenska
  Sidor (från-till)11
  TidskriftNyhetsblad - FND: Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik
  Nummer1
  StatusPublicerad - 2009

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Citera det här