Abstrakt presenterad på FOU dagen 2013, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Sjuksköterskeprogrammet & PRO-CARE Titel: Matdistribution ur flera perspektiv

Zada Pajalic

Forskningsoutput: Övriga bidrag

4 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Studiens övergripande syfte var att utifrån äldre hemmaboende personers, olika professioners samt beslutsfattarnas erfarenheter få insikt och beskriva matdistribution inom den kommunala omsorgen. De övergripande resultaten visade att matdistribution är komplex en organisation och att den är fragmenrerat organiserad. Dc involverade professionerna tog enbart ansvar för sina egna delar av matdistributionskedjan och det saknades en övergripande funktion som hade en övergripande bild och ansvar för matdistributionsprocessen. Resultaten visade även att vissa professioner (personalen i köket och taxichauffören) tog mer ansvar än der var tänkt i förhållande till deras komptens. Således finns det behov att beskriva ansvarsområden för alla involverade i matdistribution. Äldre personers erfarenheter indikerade att matdistribution inte bör ses som en fragmenterad social insats och symbol för heroende av andras hjälp. Srudien visar att matdistribution behöver organiseras så att de äldre personernas engagemang stärks. Systematiskt arbete och involvering på alla nivåer i denna organisation har visat sig vara en gynnsam startpunkt för utvecklingen av den kommunala mardisrriburionen. Denna studie visar vikten av kontinuerlig uppdatering av kunskaper hos olika professioner som är involverade i matdistributionskedjan. Resultaten visar att matdistribution inte enbart bör ses som en logistikfråga utan en samverkansfråga.

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2013

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Citera det här