Academic achievement in individuals with cleft: a population-based register study

Martin Persson, Magnus Becker, Henry Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

62 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Academic achievement in individuals with cleft: a population-based register study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap