Academic cheating: frequency, methods and causes. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), September 22-25, Lahti, Finland

Mikaela Björklund, Claes-Göran Wenestam

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Academic cheating: frequency, methods and causes. Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER), September 22-25, Lahti, Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap