Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: compliance with standards in Swedish municipal accounting

Pär Falkman, Torbjörn Tagesson

    Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: compliance with standards in Swedish municipal accounting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Affärsverksamhet och ekonomi