Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish municipal accounting

Pär Falkman, Torbjörn Tagesson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  40 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish municipal accounting”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Affärsverksamhet och ekonomi

  Medicin och livsvetenskap

  Samhällsvetenskap