Acute effects of alcohol on regional cerebral blood flow in man

Motoki Sano, Peter E. Wendt, Ann Wirsén, Georg Stenberg, Jarl Risberg, David H. Ingvar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

67 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acute effects of alcohol on regional cerebral blood flow in man”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Samhällsvetenskap