Acute leukaemia or highly malignant lymphoma patients' quality of life over two years: a pilote study

Lena Persson, Gun Larsson, Ola Ohlsson, Ingalill Rahm Hallberg

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    35 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Acute leukaemia or highly malignant lymphoma patients' quality of life over two years: a pilote study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap