Adaptiv skötsel av europeiska simänder för jakt, naturvård och sjukdomseffekter – slutår

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  27 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Projektet har slutfört ett antal delstudier som påbörjades inom ett tidigare treårigt projekt som redan redovisats till Naturvårdsverket. Denna redovisning omfattar ett slutfört doktorandprojekt, ett antal avnämarinriktade aktiviteter samt en rad publikationer: 16 vetenskapliga, 12 konferensbidrag och 10 populärvetenskapliga artiklar. Arbetet har utförts i ett nätverk av forskare i Sverige, Finland och Frankrike, men kollegor i ytterligare länder har varit inblandade i enskilda studier. De yttersta målen för detta och det föregående projekten sammantagna har varit att studera täthetsberoende processer och att tillämpa ett åretrunt- perspektiv på simandspopulationer. Med den nya kunskapen kan vi ge en rad råd om förbättringar och tillämpningar i förvaltningen av simänder på lokal, nationell och internationell nivå.

  Vi visar att fiskevård kan stå i konflikt till änders häckningsframgång, vilket inte har beaktats tidigare i förvaltningen. De viktigaste verktygen för adaptiv förvaltning finns nu tillgängliga, men bör kompletteras med bättre beståndsövervakning av häckande änder och ett internationellt perspektiv. Vi hittar små eller inga effekter av måttliga klimatförändringar på änders häckningsframgång. Metoder som utvecklats för att studera täthetsberoende boöverlevnad kan tjäna som modell för att utvärdera effekterna av en eventuell spridning av mårdhund i Sverige. Vi bekräftar också vikten av att övervakningen av fågelinfluensa hos vilda simänder i Sverige fortsätter.

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortKristianstad
  FörlagHögskolan Kristianstad
  StatusPublicerad - 2011

  Nationell ämneskategori

  • Biologi (106)

  Citera det här