Adding benefit to wetlands: valorization of harvested common reed through mushroom production

Malin Hultberg, Thomas Prade, Hristina Bodin, Aleksandar Vidakovic, Håkan Asp

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adding benefit to wetlands: valorization of harvested common reed through mushroom production”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar