Adolescent physical activity-related injuries in school physical education and leisure-time sports

Ann-Christin Sollerhed, Axel Horn, Ian Culpan, James Lynch

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)
40 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adolescent physical activity-related injuries in school physical education and leisure-time sports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Psychology