Adolescents' Experience of Stress: A Focus Group Interview Study with 16-19-Year-Old Students during the COVID-19 Pandemic

Camilla Perming, Åsa Thurn, Pernilla Garmy, Eva Lena Einberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
46 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adolescents' Experience of Stress: A Focus Group Interview Study with 16-19-Year-Old Students during the COVID-19 Pandemic”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap