Adolescents’ experiences of staying overnight at family-centered pediatric wards

Johan Lundgren, Annika Norell Clarke, Ingrid Hellström, Charlotte Angelhoff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adolescents’ experiences of staying overnight at family-centered pediatric wards”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap