Adolescents' lived experience of epilepsy

Pernilla Garmy, Bengt Sivberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Adolescents' lived experience of epilepsy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap