Agroeca dentigera and Entelecara omissa (Araneae: Liocranidae, Linyphiidae), found in Sweden

Lars J. Jonsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

7 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The rare spider species Agroeca dentigera Kulczyński, 1913 (Liocranidae) and Entelecara omissa O. P.-Cambridge,1902 (Linyphiidae), have been found in a small coastal freshwater fen in Lomma (55°42'N 13°4'E),north of Malmö in Scania in southernmost Sweden. A. dentigera was also found on a salt water meadow southof Malmö. Both species have been found only in a few wet localities in Europe. Entelecara depilata Tullgren, 1955,is a junior synonym of Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1902, new synonymy.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)49-52
Antal sidor3
TidskriftArachnologische Mitteilungen
Volym29
StatusPublicerad - 2005

Nationell ämneskategori

  • Naturvetenskap (1)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Agroeca dentigera and Entelecara omissa (Araneae: Liocranidae, Linyphiidae), found in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här