Akademisk prestation under covid-19-pandemin: ingenjörsstudenters motivation och prestation

Malin Bernelf

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

138 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I studien undersöktes eventuella samband mellan motivation och akademisk prestation samt påverkan på upplevd och faktisk prestation under covid-19-pandemin hos ingenjörsstudenter vid en högskola i Sverige. Undersökningen genomfördes som en enkätstudie. Som instrument för mätning av motivation användes Academic Motivation Scale i svensk översättning. Inga samband mellan vare sig inre eller yttre motivation och faktisk eller upplevd prestation kunde noteras. Studenterna upplevde en minskad prestation under pandemin jämfört med studietiden innan pandemin. Det påvisades också att studenterna hade färre avklarade högskolepoäng under hösten 2020 jämfört med hösten 2019. Den genomsnittliga förändringen var -1.6 hp. Resultatet går emot tidigare studier och rapporter som visar att studenter i åldersgruppen bibehållit sin prestation och i vissa fall ökat prestationen under pandemin. Studien visar alltså att ingenjörsstudenternas prestationer har försämrats under pandemin men ingen indikation finns för att detta skulle kunna sättas i samband med deras typ av motivation.
OriginalspråkSvenska
Sidor32-54
Antal sidor23
Nummer1
SpecialistpublikationHögskolepedagogisk debatt
StatusPublicerad - 2022-jan.
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Högre utbildning
  • motivation
  • prestation
  • Covid-19

Citera det här