Akademiskt skrivande

  Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

  18 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Akademisk skrivande för studenter på datasystemutvecklingsprogrammet (ett kandidatprogram i datalogi) har alltid varit en komplex uppgift. Studenter skriver många rader av programkod i nästan varje kurs. Kodningen dokumenteras i projektrapporter där tyngdpunkten ligger på tekniska detaljerna. En viktig fråga är hur studenter kan lära sig att skriva akademiska uppsatser? Examensarbete på datasystemutvecklingsprogrammet körs på halvfart. Som ett självständigt arbete krävs det mycket disciplin av studenter. Ett av lärandemålen säger att studenter ”ska kunna självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar”. Vad behövs för att studenter ska bli färdiga i tid?

  Med inspiration från Sjuksköterske- och Ekonomprogrammet vid Högskolan Kristianstad har vi byggt en modell som gör att studenter inom datasystemutvecklingsprogrammet klarar av att skriva akademiska uppsatser. Lärare från Sjuksköterskeprogrammet inspirerade oss med sin modell av examensarbete, där mittseminarium inte är ett obligatoriskt moment. Lärare från Ekonomprogrammet inspirerade oss med akademisk slinga, som har för syfte att integrera generella kompetenser och färdigheter i ämneskurser i grundutbildningar. I sin grundform ska akademisk slinga även utveckla studenternas kommunikativa förmågor (skriva, tala) och förmågan att lösa problem och arbeta i grupp.

  Även CDIO modellen som datasystemutvecklingsprogrammet är byggd på, har spelat en stor roll då studenter har lärt sig jobba både självständigt och i grupp. Seminarium som undervisningsform används genomgående i utbildningen. Det vetenskapliga förhållningssättet medvetandegörs och konkretiseras i olika projekt och laborationer. Där bland annat tränar studenter att hitta en vetenskaplig vinkling på de tekniska lösningarna.

  Kursen Examensarbete Datalogi består av flera moment: idé - grupphandledning-projektplan - handledning -mittseminarium -handledning -slutpresentation. Alla moment har sina deadlines och riktlinjer.

  Resultatet visar att ”vältränade” studenter klarade av denna uppgift. VT2016 fick 15 av 16 kandidatstudenter godkänd projektplan och 13 av de 15 studenter presenterade sittexamensarbete i tid.

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2016
  EvenemangLärarlärdom Högskolan Kristianstad, 17 augusti 2016 -
  Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

  Konferens

  KonferensLärarlärdom Högskolan Kristianstad, 17 augusti 2016
  Period80-01-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Citera det här