Alla elevers inflytande över sitt eget lärande

Forskningsoutput: Övriga bidrag

55 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Innehållet i artikeln lyfter betydelsen av att alla elever ges möjlighet att utöva inflytande i det egna lärandet. Lärarens relationskompetens betonas som en central aspekt i lärmiljön för att skapa undervisning som ger eleverna möjlighet att påverka undervisningens utformning och innehåll. I arbetet med elevers aktiva medverkan i lärandeprocessen beskrivs utvecklande av metakognitiva strategier och kamratlärande som framgångsrika arbetssätt. Genom artiklen får läsaren möjlighet att reflektera över er egen undervisning i syfte att öka elevers inflytande samt hur utvärdering och återkoppling kan användas som stöd i arbetet. Syftet är att läsaren utvecklar en djupare medvetenhet kring hur olika förutsättningar som ges för elever att utveckla kunskap om och förståelse för sin egen lärprocess kan bidra till ett ökat lärande.

OriginalspråkSvenska
FörlagSkolverket
UtgivningsortStockholm
StatusPublicerad - 2017

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • bedömning för lärande
  • engagemang
  • feedback
  • inflytande
  • inkluderande undervisning
  • specialpedagogik

Citera det här