Alternate curricula as a barrier to inclusive education for students with intellectual disabilities

Amy Hanreddy, Daniel Östlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Alternate curricula as a barrier to inclusive education for students with intellectual disabilities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap