Alternative methods for management of meadowsand pastures and use of the harvested biomass

Georg Carlsson, Sven-Erik Svensson, Urban Emanuelsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Alternative methods for management of meadowsand pastures and use of the harvested biomass”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap