Analys av elektriskt fält och celltransport vid sårläkning

Helena Bergstrand, Marcus Elmer, Erika Lätt Nyboe, Johannes Palm

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

Sammanfattning

Sårläkning är ett komplext problem som än idag inte är helt utrett. Genom historien har många både bra och dåliga metoder utvecklats och prövats. Mycket är känt om sårläkningens olika faser, men för att ytterligare förstå problemet krävs en fullständig kännedom om alla olika faktorer som påverkar kroppens läkningsprocess. Under de sanaste årtiondena har en diskussion uppstått angående elektriska fälts inverkan på sårläkning. I huden finns naturligt ett elektriskt fält som resultat av jontransport mellan hudens olika cellager. Experiment har visat att cellers rörelse stimuleras av ett yttre pålagt fält liknande det som finns i huden. Denna rapport tar fram en modell för att bveräkna det kroppsegna fältet och använda detta till att, utifrån hypotesen att cellers hastighet är proportionell mot den lokala elektriska fältstyrkan, simulera hur cellar tar sig in i sår. Analysen av det kroppsgena elektriska fältet bygger på experimentella data. Då huden liknas vid en elektrolyt stämmer det analytiskt framtagna fältet väl överens med experimentella data. Den numeriska simuleringen av celltransporten sker enligt en rörelseekvation som grundar sig på en förflyttningsterm istället för en diffusionsterm, vilket är det som används i alla tidigare sårläkningsmodeller som studerats. Simuleringarna visar i vilken utsträckning denna representation av verkligheten kan användas för att beskriva sårläkningsprocesser i hornhinnan.

OriginalspråkSvenska
Nej1
SpecialistpublikationTsunami
StatusPublicerad - 2008
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Citera det här