Analys av kompensationsfall i Helsingborgs och Lomma kommun: Delrapport 4:2 från forskningsprojektet Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)

Elsie Kjeller, K. Ingemar Jönsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

29 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Som ett led i MuniComp-projektets analys av kommunernas erfarenheter av att tillämpa ekologisk kompensation i samhällsplanering analyserades ett antal fall med detaljplaner där kompensation har använts i Helsingborgs och Lommas kommun. Analysen syftar till att belysa hur den praktiska tillämpningen av kommunernas modeller för kompensation ser ut, samt att identifiera framgångar, begränsningar, och områden för förbättring. Analysen utgör ett komplement till de generella beskrivningarna av kompensationsmodellerna i Helsingborg och Lomma(Delrapport 4:1), och analyserna av beräkningsmodeller för kompensation (Delrapport 4:3), skadelindringshierarkin (Delrapport 3), och kompensation som styrmedel (Delrapport 1) som redovisas separat. Analysen har i huvudsak inriktats på vissa grundläggande frågor kring kompensationsarbetet som innefattar både vilka miljövärden och åtgärder som omfattas av kompensationen, hur kompensationsarbetet redovisas i olika dokument, och vilka begränsningar i tillämpningen av kompensation som kan urskiljas [...]

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
ISBN (elektroniskt)978-91-87973-69-7
StatusPublicerad - 2021

Publikationsserier

NamnKristianstad University Press

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • balanseringsprincipen
  • ekologisk kompensation
  • fysisk planering

Citera det här