Analysis of a 4f-5g supermultiplet of Fe II around 1 μm

Maria Rosberg, Sveneric Johansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of a 4f-5g supermultiplet of Fe II around 1 μm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi