Analytical sample preparation strategies for the determination of antimalarial drugs in human whole blood, plasma and urine

Monica Escolà Casas, Martin Hansen, Kristine A. Krogh, Bjarne Styrishave, Erland Björklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analytical sample preparation strategies for the determination of antimalarial drugs in human whole blood, plasma and urine”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar