Andra vägar för att tillgodose barnets behov: en kvalitativ studie om kommuner som använder andra arbetsvertyg eller modeller än BBIC

Jane Larsson, Emma Wernram

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

4 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett arbetsverktyg för utredning, dokumentation och uppföljning inom barnavårdsutredningar. Vi ville göra en studie angående BBIC och när vi fick reda på att endast fem utav Sveriges 290 kommuner inte hade implementerat verktyget ville vi undersöka varför. Vi ville studera orsakerna till varför det inte är implementerat och vad de använder sig av för verktyg istället. Vi genomförde två telefonintervjuer och upptäckte att de flesta av våra intervjupersoner är tveksamma till verktyget och hur man använder det i utredningar. Eftersom tre utav de fem kommunerna ligger i Dalarna valde vi att göra telefonintervjuer, även med de som ligger i Skåne. Vi valde detta eftersom vi ville att informanterna skulle kunna svara på frågorna under samma förutsättningar. I vårt resultat fann vi att bristen på pengar och resurser är en av anledningarna till att kommunerna ännu inte implementerat BBIC.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagKristianstad University Press
StatusPublicerad - 2013
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnCollaborative and integrated approaches to health
Nr.2013:03
ISSN (tryckt)1652-9979

Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

Nyckelord

  • barnavårsutredningar
  • barnperspektiv
  • bbic

Citera det här