Annorlunda kommunikation på socialkontoret: om förändring och utveckling i språk-systemisk praktik

Ann-Margreth E. Olsson

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Hur kan dialogcoaching stödja omfattande förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer? Hur kan systemiska idéer inom dialogcoachingen vara med och skapa förändringar i förhållnings- och arbetssätt på socialförvaltningar och i utvecklingen av det sociala arbetet?

 

De systemiska idéerna som användes i Länsstyrelsens projekt Stärkt skydd för utsatta barn, väckte förutsättningar för varierade röster att bli hörda och bidrog till att skapa förändringar i kultur och diskurs inom deltagande organisationer. Nya ord kom i användning: reflekterande, frågande, nyfikenhet, utforskande, dialog, systemiska möten, berättande, narrativ, nya och gamla berättelser, röster hörda, omformulering, perspektiv, positioner, skillnader, cirkularitet, samskapande, responsivitet, språket, ord i användning, meningsskapande liksom kontextens och sammanhangens betydelse. I detta kommunikativa flöde förändrades deltagarnas interaktion och kommunikation. Socialsekreterare, familjehemssekreterare och chefer talar nu om dialogiska, reflekterande och demokratiska möten där fler röster blir hörda och räknas med.

 

I boken lyfts fram hur socialsekreterare och familjehemsekreterare utvecklade nya arbetsformer i att samtala med barn och göra barn mer involverade och deltagande i det sociala arbetet. Genom den systemiska dialogcoachingen, projektet huvudmetod, blev deltagande socialarbetare mer varse om och självreflekterande över sitt eget sätt att kommunicera, delta och bidra i möten och i att använda olika metoder och tekniker i samtal.

 

Boken innehåller socialsekreterarnas berättelser om projektet och coachingen kopplat till socialsekreterarnas vardag. Här berörs förändringar inom flera områden, till exempel samarbetet inom den egna arbetsgruppen, arbetssituationen och arbetsmiljön. Här reflekteras över sättet att använda och utveckla metoder och tekniker i allmänhet och med hjälp av systemiska idéer inom det sociala arbetet i synnerhet.  Hur påverkas och utvecklas deltagarnas bemötande, kommunikation och interaktion med klienter, andra och annat i omgivningen? I rapporten har särskilt belysts hur deltagarna i en och samma arbetsgrupp erfarit projektet och coachingen. Hur har coachingen påverkat gruppen och deras arbetssituation? Hur har de kommit att använda och utveckla de systemiska idéer som projektet och coachingen väckt?

 

Här görs också en översiktlig redogörelse systemiska riktmärken och praktik. I historiken sammanfattas hur det systemiska förhållnings- och arbetssättet utvecklats från 1960-talet. Detta inkluderar framväxten av systemisk familjeterapi, korttidsterapi, lösningsfokuserat arbete kopplat till den systemiska praktik som användes inom projektet. I projektet och den pågående deltagande aktionsforskningsstudien har kopplingen till lösningsinriktade tillvägagångssätt varit sammanflätat med Appreciative Inquiry (AI), en variant av de lösningsorienterade tankegångarna som utvecklats inom organisations- och ledarskapsutveckling.

 

 

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortMalmö
FörlagLänsstyrelsen i Skåne län
StatusPublicerad - 2008
Externt publiceradJa

Publikationsserier

NamnSkåne i Utveckling
Nr.2008:2
ISSN (tryckt)1402-3393

Nationell ämneskategori

 • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

 • barns röster
 • berättelser
 • coaching
 • dialogcoaching
 • dialogisk
 • kollegiecoaching
 • nätverksmöte
 • reflekterande team
 • samarbete
 • samtal. barnperspektiv
 • sociala utredningar med barn och familj
 • socialsekreterare
 • socialt arbete
 • språksystemisk
 • uppskattande utforskning

Citera det här