Anomalies on capture nets of Hydropsyche slossonae larvae (Trichoptera; Hydropsychidae), a potential indicator of chronic toxicity of malathion (organophosphate insecticide)

Louis Tessier, Jacques L. Boisvert, Lena B. M. Vought, Jean O. Lacoursière

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anomalies on capture nets of Hydropsyche slossonae larvae (Trichoptera; Hydropsychidae), a potential indicator of chronic toxicity of malathion (organophosphate insecticide)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar